Secure Apache folder with login form

email

You have an Apache folder and would like to secure it.
At least to prevent unwanted access or hide it from the search engines.

I’ve been searching for this quite often and here is the way to do it.

Continue reading

Posted in System administration | Leave a comment

How to make CentOS jailed user that share external folder

Sometimes it is necessary to allow ssh access to the Linux system. But we would like to prevent that user can browse the whole system and chroot him to the home folder.

This can be easily done with jailkit.

Continue reading

Posted in System administration | Leave a comment

Vaši obiskovalci se morajo počutiti dobrodošle

Ko sem se pred nekaj meseci temeljito spustil v študijo uporabniških modelov spletnih strani, si nisem niti predstavljal, da za vsem stoji takšna znanost. Predvsem v zahodnem delu sveta se za izboljšanjem uporabniške izkušnje spletnih strani skrivajo drage študije, ki izboljšajo stopnjo konverzije iz obiskovalca v naročnika. Continue reading

Posted in Noncategorized | Leave a comment

Ali je prožno projektno vodenje za vas?

Nedolgo nazaj sem sodeloval pri postavitvi projektnega vodenja pri večjem podjetju, ki je imelo vedno vsaj 100 vzporednih projektov. Klasično projektno vodenje je zadeve reševalo do določene mere, vendar je bilo upravljanje projektov še vedno precej težavno opravilo.

Kljub temu, da se je v programsko opremo investiralo kar nekaj denarja, je proces upravljanja obstal pri ljudeh. Uspešno projektno vodenje predstavlja 20% programska oprema in 80% človek. In ker je človek precej resna grožnja za uspešnost projektnega vodenja, je prav, da namenimo nekaj besed temu, kako to grožnjo ustrezno zmanjšat. Continue reading

Posted in Project Management | Leave a comment